Úvod > Zmeny a obmedzenia > Uzávierka dotknutých komunikácií - asfaltovania križovatky Tajovského, J. Kráľa sobota 8. 10. 2022

Uzávierka dotknutých komunikácií - asfaltovania križovatky Tajovského, J. Kráľa sobota 8. 10. 2022

Zmeny a obmedzenia , 07 okt, 2022

Vážení cestujúci,

v sobotu 08.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 24:00 hod. z dôvodu realizácie nového asfaltového povrchu (obrusná vrstva) v priestore novej miniokružnej križovatky Tajovského, J. Kráľa zhotoviteľom stavby, dôjde  k úplnej uzávierke dotknutých miestnych komunikácií.


Linka č. 24 

Linka bude  premávať obchádzkou cez Medený Hámor, obchvat R1, Plážové kúpalisko, Wolkerova

Zastávky:  Lazovná, Strieborné námestie, Námestie H. Vajanského, Europa SC, Švermova Europa SC, Úsvit  nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


V smere na Mládežnícku mimoriadne zastavuje: Plážové kúpalisko

V smere na Starohorská otočka  mimoriadne zastavuje: Wolkerova a Plážové kúpalisko


Linka č. 25


Linka bude premávať obchádzkou cez Medený Hámor, obchvat R1

Zastávky:   Lazovná, Strieborné námestie  nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


Linka č. 27


Linka bude  premávať obchádzkou cez Medený Hámor, obchvat R1.

Zastávky:   Lazovná, Strieborné námestie  nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


Linka č. 33

 

Linka bude  premávať obchádzkou cez Medený Hámor, obchvat R1.

Zastávky: Námestie H. Vajanského, Strieborné námestie, Lazovná, Europa SC, Švermova SC, Úsvit, Wolkerova, Úrad priemyselného vlastníctva   nebudú  v uvedenom čase obsluhované. 

Linka č. 34

 

Linka bude  premávať obchádzkou cez Úsvit a Wolkerova

Zastávky: Námestie H. Vajanského, Europa SC, Tajovského park nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


V smere na Gaštanovu mimoriadne zastavuje: Švermova ESC, Plážové kúpalisko

V smere na Železničnú stanicu mimoriadne zastavuje : Plážové kúpalisko a Úsvit.


Linky č. 35 a 36

 

Linky budú premávať obchádzkou cez Medený Hámor, obchvat R1.

Zastávky: Strieborné námestie, Lazovná  nebudú  v uvedenom čase obsluhované.

 

Linka č. 601454

 

Linka bude premávať obchádzkou cez obchvat R1 a Úsvit .

Zastávky: Námemstie H. Vajanského, Europa SC, Lazovná, Strieborné námestie, Medený Hámor    nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


V smere do Harmanca   premáva cez Švermovu Ulicu.

V smere do Harmanca   mimoriadne zastavuje na zastávke Štadlerovo nábrežie.

V smere na Autobusovú stanicu premáva cez Úsvit.


Linka č. 601462

 

Linka bude  premávať obchádzkou cez Švermovu ulicu a Úsvit.

Zastávky: Námenstie H.Vajanského, Europa SC, Tajovského Park   nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


Linka v obidvoch smeroch mimoriadne zastavuje na zastávke Štadlerovo nábrežie.

V smere Kordíky, Králiky, Riečka  premáva cez Švermovu Ulicu.

V smere na Autobusovú stanicu premáva cez Úsvit.


Linka č. 601468 a 601469

 

Linka bude  premávať obchádzkou cez Švermovu ulicu a Úsvit.

Zastávky: Námenstie H.Vajanského, Europa SC, Strieborné námestie, Lazovná, Medený Hámor   nebudú  v uvedenom čase obsluhované.


V smere do Jakuba   premáva cez Švermovu Ulicu.

Linky v obidvoch smeroch  mimoriadne zastavujú na zastávke Štadlerovo nábrežie.

V smere na Autobusovú stanicu premáva cez Úsvit.