Dolný Harmanec, kostol
Dolný Harmanec, ihrisko
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 42
05 42
06 02 h 57
07
08 12
09 12 h
10 52 h
11
12
13 22 h
14 22
15 17 h
16 57 h
17 47
18
19 42
20
21 47
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 52
06
07
08
09 12 h
10
11
12 02 h
13 47
14
15 17 h
16
17 42
18
19 42
20
21 47
22
23