Autobusová stanica

Dopravná kancelária na autobusovej stanici

Vybavíte tu:

  • všetky záležitosti, ktoré súvisia s dopravnými kartami (predaj, dobíjanie, blokovanie, reklamácie)
  • nákup miesteniek v systéme AMS

Otváracie hodiny: každý pracovný deň od 7:00 do 17:00 hod. 


Orientačný plán autobusovej stanice

Pridelené smery odchádzajúcich spojov sú orientačné. Číslo prideleného nástupišťa je nutné overiť pre každý spoj zvlášť!


Dôležité oznamy