Nastavenia Cookies

Vyberte, aké súbory cookie chcete prijať. Váš výber sa uloží na jeden rok.

Tieto súbory cookie nie sú voliteľné. Sú potrebné pre fungovanie webovej stránky.

Aby sme mohli zlepšiť funkčnosť a štruktúru webovej stránky na základe spôsobu používania webovej stránky.

Zdieľaním svojich záujmov a správania počas návštevy našej stránky zvyšujete šancu na zobrazenie kvalitnejšie prispôsobeného obsahu a ponúk.

Zásady používania súborov cookie

Čo sú súbory cookie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie. Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim súbory cookie je:
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.,
Kremnička 53, 97405, Banská Bystrica 5,
IČO :36016411,
info@dpmbb.eu
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1. Používanie súborov cookie

Ako používame súbory cookie: Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“). Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):