Medený Hámor
Dolný Harmanec, ihrisko
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 21 41 h
06 36
07 51
08 51 h
09
10 31 h
11
12
13 01 h
14 01 56 h
15 36
16 36 h
17 26
18
19 21
20
21 26
22 39 S
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 31
06
07 06 S
08 51 h
09
10
11 41 h
12
13 26
14 56 h
15
16
17 21
18
19 21
20
21 26
22 39 S
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • h - Zo zastávky Dolný Harmanec, ihrisko pokračuje v smere Horný Harmanec.
  • S - Ide len po zastávku Harmanec, Strelnica.