Zastávka:

Vlkanová, pri moste

Regionálny autobus