Zastávka:

Vlkanová, Priemyslený park

Regionálny autobus