Úvod > Obstarávanie > Detail obstarávania - Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s

Detail obstarávnia Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s

Číslo dokumentu:
#
Predmet obstarávania:
Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s
Dátum vydania:
21.05.2010
Konečný dátum a čas pre zasielanie ponúk:
11.06.2010 10:00 hod.
Dátum zverejnenia na webe:
20.05.2010
Aktuálny stav:
Ukončená

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to vzdelávanie zamestnancov Osoby podľa
§ 7 zákona o verejnom obstarávaní a dodanie u čebných pomôcok na vybavenie
učebných priestorov

Prílohy