Úvod > Zmluvy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Dodávateľ
19.05.2015 Príloha kúpnej zmluvy č. ELC/BUS/010/15 Škoda Electric a.s.
08.10.2014 Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ VÚB Banka a.s.
26.09.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo ŽP SR
29.11.2013 Zmluva o termínovanom úvere č. 941/2013/ÚZ VÚB Banka a.s.
29.11.2013 Zmluva č. 1715/2013/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB Banka a.s.
29.11.2013 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1711/2013/ZZ VÚB Banka a.s.
29.11.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1542/2013/D VÚB Banka a.s.
04.10.2013 Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
22.02.2013 Dodatok č .1 k zmluve o termínovanom úvere č. 461/2010/UZ VÚB Banka a.s.
26.09.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
22.05.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 7982012ZZ. VÚB Banka a.s.
22.05.2012 Zmluva o termínovanom úvere č.4612012ZZ VÚB Banka a.s.
22.05.2012 Zmluva č. 8072012ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB Banka a.s.
22.05.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 8732012D VÚB Banka a.s.
30.03.2012 Dodatok č .2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1513/2010/UZ VÚB Banka a.s.