Úvod > Zmluvy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Dodávateľ
22.05.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 8732012D VÚB Banka a.s.
30.03.2012 Dodatok č .2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1513/2010/UZ VÚB Banka a.s.
03.01.2012 Dodatok č .1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1513/2010/UZ VÚB Banka a.s.
03.01.2012 Zmluva č. 2197/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB Banka a.s.
07.10.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
08.09.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere VÚB Banka a.s.
10.06.2011 Dodatok č1 . k zmluve ELC/BUS/13/201 ŠKODA ELECTRIC, a. s.
02.03.2011 Rozhodnutie o zmene projektu Z104/3.1/2011 Ministerstvo ŽP SR
02.03.2011 Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP, Predmet podpory NFP Ministerstvo ŽP SR
23.02.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní konzultačných služieb FOR-Euro Consulting s.r.o.