Dolný Harmanec, jaskyňa
Horný Harmanec
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06 06 h
07
08
09 16 h
10 56 h
11
12
13 26 h
14
15 21 h
16
17 01 h
18
19
20
21
22
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09 16 h
10
11
12 06 h
13
14
15 21 h
16
17
18
19
20
21
22
23