Lazovná
Dolný Harmanec, ihrisko
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 20 40 h
06 35
07 50
08 50 h
09
10 30 h
11
12
13 00 h
14 00 55 h
15 35
16 35 h
17 25
18
19 20
20
21 25
22 38 S
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 30
06
07 05 S
08 50 h
09
10
11 40 h
12
13 25
14 55 h
15
16
17 20
18
19 20
20
21 25
22 38 S
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • h - Zo zastávky Dolný Harmanec, ihrisko pokračuje v smere Horný Harmanec.
  • S - Ide len po zastávku Harmanec, Strelnica.