Autobusová stanica
Dolný Harmanec, ihrisko
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 17
05 10 30 h
06 25
07 40
08 40 h
09
10 20 h
11
12 50 h
13 50
14 45 h
15 25
16 25 h
17 15
18
19 10
20
21 15
22 30
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04
05 20
06 55 S
07
08 40 h
09
10
11 30 h
12
13 15
14 45 h
15
16
17 10
18
19 10
20
21 15
22 30 S
23
Loading...
Zastávky
Poznámky:
  • h - Zo zastávky Dolný Harmanec, ihrisko pokračuje v smere Horný Harmanec.
  • S - Ide len po zastávku Harmanec, Strelnica.